Jak připravit tisková data | Online Tiskárna

Jak připravit tisková data

 

Podklady je nutné dodat se správnými parametry. Je nutné držet se těchto parametrů, aby výsledný tisk letáků, vizitek a ostatních produktů odpovídal Vaší představě.

Níže jsou uvedeny parametry jednotlivých přijímaných datových souborů, přičemž přijímáme přednostně ve formátu PDF. Můžeme zpracovat soubory typu CDR, PSD, DOC, ale bude po zadavateli požadováno potvrzení správnosti tiskových dat po převodu do PDF u nás. Dodací lhůta se tímto může prodloužit.

Nepřijímáme otevřená data ve formátech  AI, INDD atd., data je nutno vždy vyexportovat do jednoho z níže uvedených formátů.

Formát PDF

 • Verze PDF 1.3 až PDF 1.6.,ideálně dle standardů PDF/X-1a: 2001.
 • Všechny fonty písma převedené na křivky – pokud si nejste jisti, že Váš software umí fonty do PDF korektně vložit. U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
 • Pokud vytváříte projekt v Corel Draw a využíváte efekty výplně, průhlednosti, přechody, je ideální z projektu vyjmout veškeré texty, zbytek zrastrovat na 300 DPI v režimu CMYK a poté texty vložit zpět na vzniklý rastr. Starší verze Corelu do PDF v případě použití zmíněných efektů generují chyby, které se projeví až v konečném zpracování.
 • Rozměr PDF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte PDF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu.
 • Pokud projekt obsahuje bitmapy, musí být v měřítku 1:1 v rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
 • Barevný režim CMYK.
 • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm - viz nákres v PDF ke stažení. Tento vzor je zpracován pro formát A5. Přesné šablony k jednotlivým produktům najdete pod kalkulačním formulářem, vždy aktuální pro zvolený formát a produkt.

 

Formát TIFF

 • Rozměr projektu 1:1
 • Rozměr TIFF = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte TIFF o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesahu
 • Rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
 • Rarevný režim CMYK - U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
 • Sloučený TIFF bez vrstev
 • Doporučená komprese LZW nebo ZIP
 • Vzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm - viz nákres v PDF ke stažení. Tento vzor je zpracován pro formát A5. Přesné šablony k jednotlivým produktům najdete pod kalkulačním formulářem, vždy aktuální pro zvolený formát a produkt.

 

Formát JPG

 • Rozměr projektu 1:1
 • Rozměr JPG = čistý formát tiskoviny + 2 mm přesah z každé strany. Pokud dodáte JPG o větším rozměru s ořezovými značkami, ty nesmí zasahovat do dvoumilimetrového přesah
 • Rozlišení 300 dpi. Pouze v případě přípravy tiskových dat pro velkoplošný tisk (reklamní bannery) je optimální rozlišení při tisku do 2 m² 150 – 250 dpi, při větší potiskované ploše 50 – 150 dpi.
 • Rarevný režim CMYK - U písma prosíme nepoužívejte takzvanou bohatou černou ( 100% K + různé poměry CMY) pro texty používejte vždy barevnost 100% K, ostatní složky 0%
 • Rzdálenost grafických a textových prvků od linie ořezu (čistého formátu) alespoň 4 mm – neplatí pro obrázky a pozadí, která budou ve výsledku až do okraje tiskoviny. Ty musí naopak přesahovat linii ořezu o 2 mm - viz nákres v PDF ke stažení. Tento vzor je zpracován pro formát A5. Přesné šablony k jednotlivým produktům najdete pod kalkulačním formulářem, vždy aktuální pro zvolený formát a produkt.

 

U každé zadané zakázky probíhá kontrola tiskových dat. Prověříme, zda má Vaše PDF, JPG, nebo TIFF všechny potřebné náležitosti – zda nenastal problém s fonty, které nebyly převedeny do křivek, zda mají rastry dostatečné rozlišení pro tisk, pokud nemá tiskovina přesahy – dodatečně je vytvoříme, pokud to povaha návrhu dovolí. Upozorníme Vás na další možné problémy, které mohou negativně ovlivnit kvalitu tiskového výstupu.


Nekontrolujeme obsahovou stránku projektů – pravopisné chyby atd.
Barevné modely RGB, PANTONE a jiné budou konvertovány na CMYK. Neneseme zodpovědnost za barevné odchylky způsobené tímto převodem.
Provozovatel nenese zodpovědnost za chyby tisku vzniklé nedodržením výše uvedených doporučení pro přípravu tiskových dat.

 

Příprava tiskových dat

Levný tisk letáků A3 A4 A5 A6 a DL

Tisk letáků levně a kvalitně nabízíme online. Ofsetový tisk letáků na kvalitní křídové papíry a bezdřevý ofsetový papír. Tisk letáků ve standardních formátech A6 - A3 oboustranně plnobarevně. V případě potřeby je možné vytisknout atypický formát letáků. Dodací termíny tisku letáků 4-6 pracovních dnů. Rozvoz hotových letáků po celé ČR zdarma!

Ceny tisku plakátu A3 A2 A1

Tisk plakátů A1 - Tisk plakátů A2 - Tisk plakátů A3. Venkovní výlep na voděodolné billboardové papíry. Natírané křídové papíry pro vnitřní použití plakátů. Možné povrchové úpravy plakátů - laminace - celoplošný UV lak. Rozvoz plakátů je po celé ČR zdarma! Možnost expresní výroby plakátů a doručení do 48 hodin.

Tisk papírových a PVC samolepek

Tisk na samolepící papíry se splitem od formátu A3 do formátu A7. PVC samolepky na bílou folii, dokončeno UV-lakem pro venkovní použití. PVC a papírové etikety na aršících nebo na kotouči. Možnost neonových PVC i papírových samolepek. Výroba samolepek online a levně.