Jak připravit tisková data

Níže uvádíme několik základních informací pro přípravu tiskových dat. 

Formáty tiskových dat

Ideální je dodávat tiskové soubory ve formátu PDF. Data je také možno dodat ve formátech JPG, TIF. Nepřijímáme tisková data formou zdrojových souborů například CorelDraw, Ilustrator, InDesig atd, ze všech těchto lze udělat kvalitní export do PDF. Taktéž nepřijímáme data ve Wordu, OpenOffice, PowerPointu, výstup vždy uložte do formátu PDF. Při exportu nepoužívejte profily kvality pro distribuci dokumentů, ale vždy pro tisk. Ideálně ve standardu PDF/X-1a:2001.

Barevnosti dokumentů

K tisku se vyžívá barvový prostor CMYK. Oproti tomu barvový prostor RGB se využívá zejména pro zobrazování na monitorech. Pokud nám zašlete data v barvovém profilu RGB, sice si je dovedeme převést do profilu CMYK, některé tóny se mohou však výrazně změnit, barvový prostor CMYK totiž poskytuje menší rozsah barev. Proto, pokud to váš software dovoluje, začněte celý projekt vytvářet v barevnosti CMYK. Při ukládnání do formátu PDF zvolte zmiňovaný standard PDF/X-1a:2001, tím vyřešíte spousty potřebných nastavení. Pokud váš software umoňuje nastavení barevného profilu ICC, zvolte jako cílový profil vždy FOGRA 39.

Rozměry dokumentu a rozlišení

Pokud není u jednotlivých produktů níže uvedeno jinak, připravujte data v poměru 1:1 s rozlišením 300 dpi. Problémy bývají často u obrázků stažených z webů. Ty mívají rozlišení 72 dpi, které není vhodné k tisku. Tiskovinu Vám sice vytisknout dokážeme i s nižším dpi, nelze se pak ale divit možné neostrosti grafiky na výsledné tiskovině. Další problém může způsobovat zvětšování fotografií a rastrových obrázků použitých v grafickém návrhu. Např. když máme fotografii, která má rozlišení 300 dpi a 2× ji v grafickém editoru nazvětšujeme, bude mít ve výsledku pouze 150 dpi. Takto zvětšenou fotografii lze samozřejmě grafickém programu zpětně přerastrovat do odpovidajícího rozlišení 300 DPI, ovšem kvalitu fotografii tímto nevrátíte, pouze uměle zvýšíte rozlišení. Je proto vhodné v návrhu používat kvalitní obrázky. 

Fonty / Písma

Písmo může při zpracování tiskových souborů dělat problémy. Nevložené či nevykřivkované fonty se mohou před tiskem „rozsypat“. Nezkřivkované písmo vložené  v PDF si zkřivkujeme sami.  Pokud si však přípravou dat nejste na 100 % jisti, doporučujeme fonty převést do křivek. Barevnost textů - pokud máte v tiskovině černý text menší než 24 bodů, doporučujeme aby byl v barevnosti CMYK 0-0-0-100, tedy pouze černá složka. Text se bude tisknout pouze jedním tiskovým plátem a nemůže tak dojít při byť malé odchylce k efektu rozostření textů. Čím drobnější font, tím je na tento problém citlivější. Pro to je také důležité mít celý projekt v barevnosti CMYK a do CMYK ho také uložit. V barevnosti RGB barevnosti CMYK 0-0-0-100 nelze dosáhnout.  Pokud používáte font v negativu, tedy bílý text na tmavém pozadí, nepoužívejte příliš malou velikost písma. Minimální doporučená velikost písma je  5 - 6 bodů v pozitivu a 7 - 8 bodů v negativu. Při použití menších fontů již může docházet ke zhoršení kvality tisku písma a jeho horší čitelnost. Zvláště u fontů s tenkými linkami.

Tiskové značky a spadávky

Do tiskových dat neumisťujte kontrolní proužky, ani soutiskové značky. Naopak je nutné použít spadávku a dát letáku správný rozměr. Do oblasti spadávky pokračuje grafika, která bude ořezána. Jedná se o přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy, pokud vznikne odchylka u ořezu. Neumisťujte loga ani text příliš blízko ke krajům tiskoviny (do těsné blízkosti spadávky). Vzdálenost od krajů doporučujeme minimálně 4 mm. V tiskových datech není potřeba mít ani ořezové značky, letáky jsou ořezávány automaticky podle rozměru, ne vizuálně podle ořezových značek. Data procházejí při vyřazování na arch kontrolou, tedy se nestane, že budou vytištěny mimo formát, ale pokud nebudou mít tisková data spadávku, je to pro nás problém. Můžeme ji vytvořit tak, že data za hranici ořezu roztáhneme, ale pak hrozí, že se z grafiky návrhu odříznou nějaké důležité prvky - texty a loga, pokud jste je umístili příliš blízko okraje grafiky.

Sytá černá

Aby byly jednobarevné černé objekty sytě černé, doporučujeme barevné složení na křídové papíry CMYK 60-50-50-100, pro nenatírané papíry pak CMYK 50-40-40-100. Sytou černou nepoužívejte nikdy u textů menších než 24 bodů (viz výše Fonty/písma). Nikdy nepoužívejte černou registrační barvu CMYK 100-100-100-100

Další specifická doporučení pro přípravu dat naleznete vždy v popisu u konkrétních produktů. Tisková data procházejí automatickou a následně ruční kontrolou.