Leták skládaný


Cena
0 EUR bez DPH (0 EUR s DPH)

Výrobca
Online tiskárna CZ

Kód produktu
P00002

Spresnite výber produktu
Varianta neexistuje

ks

Tlač reklamných letákov s následným skladaním. Nastavte parametre tlače letákov v podrobnostiach o produkte. viac

Tlač letákov s ich následným skladaním

Ešte viac priestoru pre vašu reklamu. Skladané reklamné letáky sú cenovo dostupné a pohodlné, pričom umožňujú prezentovať ponuku vašej spoločnosti v širšom rozsahu ako tradičné letáky. Zmestí sa do nich napríklad rozsiahly jedálny lístok reštaurácie, cenník služieb atď. Sú ideálne do poštových schránok. Tlačte letáky na natieraný papier s gramážou 90 g, 130 g a 170 g. K dispozícii je mnoho formátov, ktoré sa dajú zložiť na dve alebo viac častí. V kalkuláciách nájdete základné formáty skladaných letákov, kde konečný formát letáku po zložení je A4, A5, A6 a 1/3 A4.  Tieto základné formáty skladaných letákov je možné na požiadanie zmeniť na menší rozmer, ale platíte cenu za celý základný formát skladaného letáku.

Ako pripraviť dáta pre tlač letákov?

Tlačové údaje by mali byť dodané v mierke 1:1, farebný priestor CMYK, formáty súborov PDF, JPG, TIF. Rozlíšenie rastra 300 DPI, čierna farba textu pre písma menšie ako 12 bodov vždy 100 % čierna (CMYK 0-0-0-100), pre letáky 2 mm presah na orezanie.

Napr. leták A4 - zložený do formátu A5 - 210 x 297 mm - tlačové údaje vrátane presahov 214 x 301 mm.

Presné rozmery jednotlivých formátov skladaných letákov nájdete v našich šablónach PDF na stiahnutie. Šablóny sú v pomere 1:1 vrátane popisu čistých a hrubých rozmerov tlačových údajov a rozloženia jednotlivých skladov. Snažte sa neumiestňovať bloky textu, cez ktoré prechádzajú skladové čiary. Bloky textu umiestnite aspoň 4 mm od skladových čiar. Upozornenie pre sklady do "C". Na rozdiel od skladu "Z", kde sú všetky strany zloženého letáku rovnako široké, v sklade "C" je strana zabalená dovnútra o niekoľko mm užšia. Informácie o rozmeroch nájdete vždy v príslušnej šablóne.

Tlačové údaje v týchto rozmeroch nepotrebujú orezové značky ani iné značky na spadávku a farebné rozsahy. Do tlačových údajov nevkladajte žiadne štítky, značky ani nič, čo by sa na letáku nemalo tlačiť. Ak máte pripravené tlačové údaje vrátane značiek orezania a iných značiek a farebných rozsahov, je to v poriadku, ale my ich považujeme za zbytočné a všetky ich odstránime. Jediné, na čom nám skutočne záleží, je presah grafiky cez spadávkový okraj aspoň o 2 mm na každej strane a tlačové údaje v správnej veľkosti.

Čas dodania:

Približne 5-6 pracovných dní ako štandard.
Za príplatok prioritné spracovanie a rýchlejšie doručenie